Ler av egne problemer

Robin Williams mener at selvironi er god medisin. Skilmisse og alkoholproblmer blir derfor tema i komikerens første nye show på seks år.