Takket Giertsen for indirekte jobb

Juryformann Thomas Giertsen mener TV2 bør ansette tulletryllekunstnerne Thomi og Dani.