Risikerer Quart-tap

Sparebanken Pluss og UiA er ved siden av Stormberg de lokale aktører som risikerer å tape på Quart-konkursen.