- Han var ufin

Tidenes mannefall i Robinsonekspedisjonen.