- Mistet alt jeg eide forrige finanskrise

Idol-dommer en Simon Cowell gikk konk i jappetiden på 80-tallet.