Hvilke er Bjørns 40 beste?

Bjørn Eidsvåg gir ut samleplate og nå kan du bli med og bestemme sangene.