Talentdommerne fortsetter

Juryformann Thomas Giertsen, Mia Gundersen og Jan Fredrik Karlsen skal si sin mening om norske talenter neste år også.