• Stort sammensatt kor og KSO gjorde mektig inntrykk under fremførelsen av Mozarts store messe i c-moll. Konserten trakk et stort publikum. FOTO: Frode Marum, Kilden

Mester Mozarts messe i førpåsketid

Symfoniorkesterets førpåskekonsert var svært godt besøkt og sakral som seg hør og bør.