• IMPONERT: " Jeg må si jeg lar meg imponere over dette allsidige, idérike, skapende og dyktige arbeidsjernet, som med sin stahet og sitt pågangsmot gjennom femti år var samfunnsbygger og kontroversiell samfunnsdebattant", skriver Fædrelandsvennens anmelder om Olav Selvaags biografi. Her foran "Selvaag-huset" på Ekeberg. FOTO: Bjercke, Bente

Listamannen som bygget landet

Boligbyggeren som trosset politikere og byråkrater for å få fart på boligbyggingen etter krigen.