• MØTEPLASS: Initiativtakerne bak "K-punkt" håper mer åpenhet og større samarbeid på tvers av kulturartene kan bli et av resultatene etter det nyetablerte treffpunktet for byens kulturmiljø. Foreløpig er det planlagt ett arrangement en fredag i månedene april, mai og juni. - De to siste treffene er ikke planlagt ennå. Vi håper denne første fredagen kan gjøre at folk melder inn sin interesse, sier Kjærsti Odden Skjeldal, en av initiativtakerne. FOTO: Torstein Øen

Klart for "K-punkt" i Kilden

Kreativitet, konstruksjon, komposisjon, kritikk og kjærlighet. Fredag inviteres byens kunstnere til "K-punkt" i Kilden.