• Produsent Jarl Haugedal og skuespiller Chris Mulkey under innspillingen av "The Jersey Devil". FOTO: Alena Interupted

New Jersey er det nye helvete i komedie

Jarl Haugedal fra Kristiansand har produsert «The Jersy Devil». Tirsdag kveld er det førpremiere i hjembyen.