• FOTO: KJARTAN BJELLAND

Brian Eno leder Punkt 2012 i Kilden

Den genierklærte produsenten har kun takket ja til et liknende oppdrag for operahuset i Sydney.