• NY BOK: Kunsthistoriker Tone Klev Furnes bor for tiden i Düsseldorf der hun studerer tekster, skisser, studier, brev og protokoller etter maleren Adolph Tidemand. Hun er nå i gang med forarbeidene til den nye boka "Adolph Tidemand og det nye Norge" som utkommer i 2014. FOTO: Hanne Christine Bor

I Tidemands fotspor

Kunsthistoriker og forfatter Tone Klev Furnes tilbringer nå to måneder i Düsseldorf på jakt etter ukjente bilder og kilder etter maleren Adolph Tidemand fra Mandal.