Den bibelske sjøfarer Moses?

En historieekspert hevder stilsikkert at det var Moses som bygde Arken.