Psykolog ga Connery LSD

Tidligere agent 007 — Sean Connery - taklet ikke kjendisstatusen og fikk narkotika av psykologen. Samtidig var han voldelig mot sin daværende kone.