• Omslaget FOTO: Forlaget Vigmostad & Bjørke

Ei folkebok om reformasjonen

Vestens historie de siste 500 år er hva denne boka dypest sett handler om, fortalt for folk flest.