• KVINNER: Tove Kjønniksen (f.v.), Mette Lilletvedt og Kjellaug Grimsby Mydland er årets utstillere på Olga Grimsmo Nilsens (nr to fra høyre) påskeutstilling "Da gol hanen". FOTO: Kjetil Samuelsen

Med Jesus og hanen på galleriet

"Da gol hanen" er Olga Grimsmo Nilsens femtende påskeutstilling i Galleri Geitodden.