Innfører ny teltavgft på Storåsfestivalen

Innføring av teltskjøte prissatt til 300 kroner for 10 kvadratmeter, skaper harme blant festival-gjengere på Storås.