- Vi skal ikke misbruke tilliten

— Folk har nesten uforståelig stor tillit til oss. Den skal vi ikke misbruke, sier Vamps Øyvind Staveland.