• SKEPTISK: Festivalsjef Daniel Nordgård liker dårlig at skjenkingen i Kristiansand kan bli innstrammet. FOTO: Torstein Øen

Skeptisk til nye skjenkeregler

Quartfestivalens Daniel Nordgård tror en innstramming av skjenkereglene vil føre til et dårligere festivaltilbud.