• Ida Hegazi Høyer FOTO: Forlaget

En urovekkende bok

Hun lever som romfolk med barnet, og avviser storsamfunnet.