• OKUKU: Anne Katrine Solbakken (Odderøya Open), Siri Årdal (Kunstsalongen) og Jarle Thorkildsen (Naturexpo) foreslår å samle forvaltningen av byggene på Odderøya i en stiftelse eller et nytt ideelt aksjeselskap de kaller Okuku, Odderøya Kunst og Kultur. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil ha nytt selskap på Odderøya

Kommunen henter inn drøyt tre millioner kroner i leieinntekter fra Odderøya hvert år, men bruker bare én million på vedlikehold. Tre kulturaktører foreslår nå å flytte ansvaret for de gamle eiendommene til et nytt ideelt selskap.