Ni søkere til Sørnorsk filmsenter

Ni kandidater har meldt sin interesse for å bli ny daglig leder ved Sørnorsk Filmsenter.