Substansløs debattbok

På bokomslaget kan man lese at bokens hensikt er å øke nordmenns kunnskap om fremmede kulturer. Det gjør den ikke.