Kruse Smiths prosjektleder Pål LePage peker mot høyden hvor glidestøpen skal være ferdig om tre uker. Anleggsleder Bjørn Olav Haugland (bak t.v.) leder støpinga, mens SKMU-direktør Reidar Fuglestad bare kan se på. Kruse Smiths prosjektleder Pål LePage peker mot høyden hvor glidestøpen skal være ferdig om tre uker. Anleggsleder Bjørn Olav Haugland (bak t.v.) leder støpinga, mens SKMU-direktør Reidar Fuglestad bare kan se på. Foto: Kjartan Bjelland

Støper døgnet rundt på forsinka Kunstsilo