Psykologisk dyptloddende

Samtidig som boka er en thriller, har den også naiv tro på det gode mellom mennesker.