KRISTIANSAND: — Det har blitt for mye hysteri rundt dette med røyking på scenen, sier Lasse Lindtner. Skuespilleren har rollen som diktatoren Juan Peron når Agder Teater setter opp musicalen "Evita" med premiere 19. april.

— Det er ikke så uvanlig at en diktator fyrer opp en sigar, og i "Evita" er dette et element det er vanskelig å erstatte, sier direktør Arild Strømsvåg ved Agder Teater. Derfor har han søkt Arbeidstilsynet og kommuneoverlegen om dispensasjon fra tobakkskadeloven som forbyr røyking på arbeidsplassen.

I stykket spiller Lasse Lindtner diktatoren Juan Peron, og det er for denne rollefiguren det blir aktuelt med høy sigarføring.

Men det som kommer ut av sigaren vil kun være vanndamp, siden det er snakk om en såkalt elektronisk sigar. Dette er en type røykeremedium som er designet for å gjøre det mulig å innta nikotin uten å utsette omgivelsene for passiv røyking. I tillegg skal nikotinen fjernes fra sigaren.

Krevende nummer

— Javel? sier Lasse Lindtner lettere oppgitt når han får høre at han skal puffe vanndamp på scenen. Bergenseren legger ikke skjul på at han mer enn gjerne hadde fyrt opp ekte havaneser alle de 42 gangene han skal spille diktator.

— Jaja. Sånn har det blitt, sier Lindtner, som har fremstilt den storrøykende mesterdetektiven Knut Gribb i NRKs Radioteater. Der trenger han naturligvis ikke røyke for å gjøre en overbevisende rolle, men han røyker til gjengjeld privat.

— Alle vet at røyking er farlig, men jeg prøver jo å begrense det, sier Lindtner.

— I "Evita" forekommer sigaren i et krevende nummer med sang og dans, så det er uansett ikke mange trekkene det blir snakk om, sier han.

Tross dette må altså Kilden søke myndighetene om dispensasjon, og nå har både kommuneoverlegen og Arbeidstilsynet gitt tommel opp for diktatorsigaren. I stykket forekommer også en urtesigarett uten nikotin, og det er Evita (Ann Christin Elverum) selv som skal røyke denne.

Frykter ikke rekruttering

— Det er lovfestet at det skal søkes om dispensasjon hvis det skal røykes i lokaler der allmennheten har adgang. Den største skadevirkningen vil nok i dette tilfellet bli signalet som sendes ut om at røyking er en ting det er greit å vise fram, men jeg tviler på om det i dette tilfellet vil føre til noen aktiv rekruttering av røykere, sier kommuneoverlege Vegard Vige.

Han har ikke hatt større betenkeligheter med å innvilge dispensasjon hverken for "Evita" eller for "Thranes Metode" som er det andre teaterstykket Kilden har søkt røykedispensasjon for. I det siste tilfellet har imidlertid Kilden bestemt seg for å stumpe røyken på eget initiativ.

— Hvis kommunelegen skal legge føringer og begrensninger for den kunstneriske friheten, får vi fort en diskusjon ut av det. Dette trenger ikke være noe problem så lenge skuespilleren ikke presses til å gjøre noe helseskadelig, og så lenge publikum ikke påføres passiv røyking. Det hadde uansett ikke vært store mengder det var snakk om, sier kommuneoverlegen.

Han tar likevel forbehold om at praksisen kan innskjerpes dersom det blir fast takst med røyk og damp fra Kildens scener.

Spesifisere omfang

Mens kommunelegen skal ivareta allmennhetens interesser, har Arbeidstilsynet kommet til at den planlagte røykingen ikke kommer til å påføre Kildens ansatte helseskade.

— Det er en forutsetning at de ikke bruker ekte sigarer og sigaretter. I den elektroniske sigaren vil de prøve å ta nikotin-ampullen ut, sier seniorinspektør Jan-Petter Løken i Arbeidstilsynet.

I et brev til Kilden skriver han dette:

"Å dispensere fra røykeforbudet når det skal brukes ekte sigarer vil være vanskelig, og omfanget av dette må derfor spesifiseres. Arbeidstilsynet har de siste årene skjerpet forvaltningspraksisen på dette området i tråd med nyere forskning og signaler fra den politiske ledelsen."

En forutsetning for tillatelsen er også at Kildens arbeidsmiljøutvalg eller verneombud har stilt seg positiv til dispensasjonen.

Også to ganger tidligere har myndighetene gitt Kilden lov til scenerøyk, nemlig for Askildsen-stykket "Den som dikter" i fjor vinter, og "Gjengangere" i fjor høst.