• FOTO: Scanpix

Rekordmange vil bli Spellemann

Hele 625 album er sendt inn til Spellemannkomiteen.