Oversiktsbilde med tre av arbeidene på Agder Kunstsenter, fra venstre Espen Dietrichsons Resonance from a hidden surface #2 (2019), Mette Birkelands Etter en tid (2021) og Karen Pettersens Sleepfragment (2021). Oversiktsbilde med tre av arbeidene på Agder Kunstsenter, fra venstre Espen Dietrichsons Resonance from a hidden surface #2 (2019), Mette Birkelands Etter en tid (2021) og Karen Pettersens Sleepfragment (2021). Foto: Christina Leithe Hansen

Letthet i det tunge