Glødende terrortraumer

Hvert år legges mennesker inn for noe legene kaller Jerusalem-syndromet – religiøse vrangforestillinger eller psykotiske opplevelser som følge av et opphold i Jerusalem. Med dette som utgangspunkt, leverer Sunniva Lye Axelsen en andrebok som skiller seg ut i bokhøsten.