• MUSEUM: Vest-Agder-museet disponerer Odderøya 17 til kontorer i dag, og ønsker å ta i bruk den nedre etasjen som i dag står tom, samt kjelleren. Skal museet starte arbeidet med sitt konserveringssenter i disse lokalene, vil det koste en ekstra million i året. FOTO: Reidar Kollstad

Denne etasjen koster en million i året

Kristiansand Eiendom krever en million av Vest-Agder-museet for å ta i bruk en ekstra etasje som nå står tom.