• Stridens kjerne: I stykket kaster Brøvig Vallenes blant annet mel over hodet på skuespiller Silje Norheim. Domkirkens daglige leder, Kari Gunn Emmelthun, mener bruken av mel i stykket kan ødelegge inventaret i kirken. FOTO: Jacob Johannes Buchard

Domkirken stanser forestilling om Camilla Collett

Over 1000 ungdomsskoleelever skulle denne uka få se Laura Christina B. Vallenes sin tolkning av Camilla Colletts "Amtmandens døtre" i Kristiansand domkirke. Men stykket er nå avlyst fordi kirken ikke godtar virkemidlene i det.