• Disse tre monstrene kaller kunstneren "Sommer på torvet". FOTO: Torgeir Eikeland

«Sommer på Torvet» og annet skrot

Lasse Årikstads monstre heter "Sommer på Torvet". Utstillingen "Ræge" består for en stor del av skrot.