• Fra "Sanger fra andre etasje". FOTO: EUROPAFILM

Det er synd på menneskene

Roy Andersson sier det rett ut: Han lager filmer for å forandre verden.