Over for Eren

Eren Gjægtvik fikk to uker på Bøenseteren. Hjemreisen ga blandede følelser.