• FOTO: Lars Hoen

Applaus for den nye teatersjefen

Verken klappsalver eller gledestårer er ukjent på Agder Teater, men det er ikke helt vanlig klokken 11 om formiddagen.