Førstedamen hos muppetene

Michelle Obama stilte opp på 40 årsjubileet til «Sesame Street».