Alle sider må belyses

Det er avgjørende at historien stadig belyses fra ulike vinkler, det er slik vi unngår at historien gjentar seg.