Det er ikke lenge man står med korslagte armer foran de digitale installasjonene. F.v. Molly Wehus Westerlund (5), Dafne (8), Laura Wehus Westerlund, Marianne Hagland Westerlund og Walter Wehus. Det er ikke lenge man står med korslagte armer foran de digitale installasjonene. F.v. Molly Wehus Westerlund (5), Dafne (8), Laura Wehus Westerlund, Marianne Hagland Westerlund og Walter Wehus. Foto: Kjartan Bjelland

Bevegelig kunstutstilling på SKMU