Fra venstre: Direktør i Kilden, Harald Furre, fylkesordfører Arne Thomassen og avdelingsleder for kultur, idrett og frivillighet i fylkeskommunen, Anne Tone Hageland,  presenterer årets program fra Kilden. Fra venstre: Direktør i Kilden, Harald Furre, fylkesordfører Arne Thomassen og avdelingsleder for kultur, idrett og frivillighet i fylkeskommunen, Anne Tone Hageland, presenterer årets program fra Kilden. Foto: Kjartan Bjelland

Lanserer rekordstort program i Agder