• FOTO: Scanpix

CD utsatt for tredje gang

De som venter på Venke Knutsons plate, må vente og vente. Og vente.