Aguilera i baby-modus

Dette er helgen for baby-bekreftelser.