• FOTO: Lars Hoen

Ketil Moe-opera til Betlehem

Utdrag av operamusikalen om Ketil Moe fra Lillesand skal nå oppføres i Betlehem og Jerusalem.