Færre enn fem må gå - usikkerhet blant de ansatte

foto