Mons Leidvin Takle: Tro, håp og kjærlighet. Et samlealbum.