Kilden jobber med saken

Kilden erkjenner innkjøringsproblemer med det infrarøde lydsystemet, og tar sikte på å eliminere vanskene.