• Ellen Dorrit Petersen og Henrik Rafaelsen spiller et par i filmen "Blind", der Dorrit Petersens karakter blir blind i voksen alder. FOTO: Kimm Saatvedt/Motlys

Forberedte seg på blindeleir

Henrik Rafaelsen og skuespillerkollega Ellen Dorrit Petersen gjorde grundig research før innspillingen av "Blind".