• I 2011 satte Ole Geir Feste opp seks forestillinger i Høvåg Herredshus med Skipper Terkelsen-historier. Det endte med 11 forestillinger, etter fem ekstraforestillinger. Nå setter skuespilleren opp sju ordinære forestillinger, med nye Scott-historier fra boka "Blaaskjæl". Her er Feste fotografert på den nye amfiscenen på Flekkerøy, som åpnet i fjor. FOTO: Reidar Kollstad

- Hvis du humrer når du leser det selv, kan du gå ut i fra at flere vil humre

Ole Geir Feste setter opp tre Gabriel Scott-historier i Høvåg Herredshus. Historiene er hentet fra boka "Blaaskjæl".