Kulturpraten: Agnes Repstad - Det skapes helt ny kunst som man ikke har sett før

foto