• FOTO: Scanpix

- Koranen inspirerer til intoleranse og mord

Kortfilm skaper internasjonal uro før den er publisert.